AILIN পানীয় সামগ্ৰী

পেছাদাৰী ভেকুৱাম পাত্ৰ যোগানকাৰী

বটলৰ সংগ্ৰহ

গরম পাইকাৰী সামগ্ৰী

USA গুদামৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ ডেলিভাৰী

আইলিনৰ বিষয়ে

OEM/ODM পানীৰ বটল নিৰ্মাতা

চীনৰ পৰা অহা পেছাদাৰী কাষ্টমাইজড পানীৰ বটল নিৰ্মাতা আইলিন। আমি বিভিন্ন আকৃতিৰ পানীৰ বটল, মগ, টাম্বলাৰ আদি বিক্ৰী কৰো, ইয়াৰে ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ ভেকুৱাম ইনচুলেটেড পানীৰ কাপ আমাৰ মূল সামগ্ৰী। 

উন্নত উৎপাদন লাইন আৰু উচ্চমানৰ পৰিদৰ্শনৰ মানদণ্ডই সামগ্ৰীৰ ডেলিভাৰীৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু মান নিশ্চিত কৰে। একে সময়তে আমি গ্ৰাহকৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন অনুসৰি পানীৰ কাপ ডিজাইন আৰু উৎপাদন কৰোঁ, যেনে: আকৃতি, ল’গ’, পেকেজিং, আনুষংগিক সামগ্ৰী ইত্যাদি।

কোম্পানীটোৰ ছবি

আইলিন OEM / ODM

15+

১৫ বছৰ+ পানীৰ কাপ নিৰ্মাণত মনোনিৱেশ কৰা

20000+

২০০০০ বৰ্গমিটাৰ+ আধুনিক কাৰখানা

3+2

৩ টা ডিজাইন টিম +২ টা মল্ড টিম

10

উৎপাদন লাইন

আমাৰ ব্লগৰ পৰা