Είστε εδώ:

Σχεδιασμός λογότυπου

Οι σχεδιαστές Ailin έχουν πλήρη εμπειρία σχεδιασμού και μπορούν να σχεδιάσουν αποκλειστικά λογότυπα για εσάς! Εάν θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας εικόνα της επωνυμίας σας αλλά δεν έχετε ομάδα σχεδιασμού, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Χρειάζεται μόνο να μας πείτε τις ιδέες σας και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό λογότυπο για εσάς, είτε τοποθετείται σε μπουκάλι νερό, ποτηράκι ή φιάλη, μπορεί να κάνει το προϊόν σας πιο διακριτικό.

Find the right logo combination

1Badge-style
 • Badge-style

Presented in the form of text embedded in the graphic.

2Text
 • Text

Composed of brand name or abbreviation, based on font design.

3Graphic
 • Graphic

Consists of a recognizable image or icon.

4Abstract graphic
 • Abstract graphic

Composed of abstract geometric forms or symbols.

5Mascot, character
 • Mascot, character

Composed of characters or images, such as founders and milestones.

6Graphic + text combination
 • Graphic + text combination

It is formed by juxtaposing or combining graphics and text.

7Monogram
 • Monogram

It consists of several letters, usually the initials of the company, and is easy to read.

Find the right logo style

11Minimalism
 • Minimalism

Remove redundant elements and keep only the core information.

12Handwriting
 • Handwriting

Use handwriting or hand-painted effects to express personalization and intimacy.

13Cropping
 • Cropping

Creating a new shape or meaning by cutting out part of a letter or figure.

14Geometry
 • Geometry

Through the splicing or deformation of geometric figures, different effects and meanings are shown.

15Linear
 • Linear

Use lines or outlines to build the shape and structure of the logo, which is concise and clear.

16Pattern
 • Pattern

Use repeated graphics or symbols to form the whole or part of the logo, which is decorative and recognizable.

17Illustration
 • Illustration

Use painting techniques to express the content and atmosphere of the logo, expressive and imaginative.

18Gradient
 • Gradient

Use gradient colors to increase the three-dimensionality and dynamics of the logo, suitable for technology and innovation fields.

19Use pictures
 • Use pictures

Use real-life photos or pictures as the background or elements of the logo to increase realism and emotional appeal.