Είστε εδώ:

Σχεδιασμός συσκευασίας

Ο σχεδιασμός του κουτιού συσκευασίας Ailin βασίζεται συνήθως στο σχήμα, το χρώμα, το υλικό και το λογότυπο του μπουκαλιού/ποτηριού νερού. Επιλέξτε το αντίστοιχο σχήμα κουτιού και μοτίβο επιφάνειας για να επεκτείνετε τη σχεδίαση, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την αισθητική και την προστασία του μπουκαλιού/του ποτηριού νερού.

How to start the design of the packaging box?

For a custom water bottle/tumbler, the custom box must match. The envisioned plan can be expanded from 4 aspects:

  • Product pricing

The exquisiteness of the packaging box determines the total cost of the product, and the more high-end and complex box type means the higher the selling price.

  • The function of the packing box

The general function of the box is to protect the product and highlight the grade of the product, but some people will require the box to perform additional functions, such as storage and children’s handmade materials.

  • Opening method

Starting from the consumer experience, you can choose the corresponding opening method.

  • Display content

The box is the first part of the product that the consumer comes into contact with. How to display information will determine the first impression of consumers. It usually contains text information such as water bottle/tumbler features, parameters, company information, etc., as well as picture information such as water bottle/tumbler body and usage scenarios.